مسابقات جام فجر آقایان با مشارکت 288 نفر از همکاران شرکت توزیع برق استان به کار خود پایان داد.در دهه مبارک فجر امسال، یک دوره مسابقه ورزشی بین همکاران شرکت برگزار شد که این مسابقات در 6 رشته تیمی و انفرادی، فضای رقابت ورزشی بین 288 نفر را ایجاد کرد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo