مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران گفت: مناقصه ساخت نیروگاه زباله سوز تهران متاسفانه بدون متقاضی برگزار شد.دلیل این امر تفاوت کاهش قیمت برق بود که این هزینه توسط هیات دولت برای برق تولید از زباله سوزها اعلام شده بود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo