نخستین همایش یاوران معروف وزارت نیرو با هدف توجیه یاوران امربه معروف ونهی ازمنکر صنعت آب وبرق وبا مشارکت امور فرهنگی وزارت نیرو و میزبانی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ برگزارشد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo