طی نشستی با حضور مدیران امور نظارت بر بهره برداری ، معاونین بهره برداری و دستگاه نظارت شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ سامانه مانیتورینگ روشنایی معابر معرفی شد. …

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo