مهندس سید محمد هاشمی،مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران ضمن اشاره به اینکه تابستان امسال با گرمای بیشتری نسبت به سال های گذشته روبه روهستیم،برآمادگی وضرورت برنامه ریزی منسجم به منظور تحقق برنامه های گذراز تابستان تاکید کرد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo