مدیر دفتر ایمنی، بهداشت و محیط زیست(HSE) شرکت توزیع نیروی برق مشهد، از برگزاری نشست هم اندیشی بهبود ایمنی تاسیسات برق بوستان های شهر مشهد خبرداد .

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo