طی نشستی با حضور دکتر سید محمد صادق زاده رییس هیئت مدیره شرکت توانیر ، مدیر عامل،معاونان و مدیران مناطق بیست و دو گانه، شاخص های عملکردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ در حوزه مهندسی مورد بررسی قرار گرفت.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo