سومین جلسه هیات مدیره و دومین همایش استانی کانون انجمن های صنفی کارفرمایی پیمانکاران برق کشور امروز 6 مهرماه 1395 در شهر مشهد برگزار شد. در این نشست به مسائل مهم پیمانکاران صنعت برقی در حوزه های مختلفی نظیر مالیات، بیمه، آموزش، به روز رسانی فهارس بهاء برق، امور دارایی و ادارات کار پرداخته شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo