به منظور تبيين و تعيين شاخصهاي اقتصاد مقاومتي در صنعت برق و نقش جوانان در اين عرصه ، همايش نقش جوانان در تحقق اقتصاد مقاومتي در صنعت برق در شرکت برق منطقه اي باختر برگزار مي شود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo