محمدجواد جهادی معاون هماهنگی برق شهرستان های شمال استان کرمان امروز در همایش آشنایی با حریم شبکه های برق و مخاطرات آن در فرمانداری افزود: تجاوز به حریم شبکه های برق جرم است و باید از این کار پیشگیری شود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo