همایش ملی ;مهندسی برق، الکترونیک، پزشکی و سرزمین پایدار ; در قالب یازدهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی با کسب مجوز رسمی از وزارت علوم تحقیقات و فناوری در مشهد برگزار خواهد شد. امکان ارائه مقاله در صورت عدم حضور، از طریق ویدئو کنفرانس و با گواهی ارائه مقاله وجود دارد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo