کارگاه آموزشی ; آشنایی با کلیات ، اصول ، قوانین و مقررات مربوط به استفاده از فرصت های سرمایه گذاری خارجی و وام های بین المللی ; با همکاری سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران و سانا در محل این سازمان برگزار گردید.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo