سفیر ایسلند در جمهوری اسلامی ایران با حضور در سانا و برگزاری جلسه با مدیر عامل این سازمان، در رابطه با روش سرمایه گذاری در ایران در حوزه زمین گرمائی به بحث و تبادل نظر پرداخت.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo