کارگاه آموزشی پیمانکاران در زنجان و قزوین با حضور مدیران و کارشناسان مربوطه در زنجان و قزوین برگزار شد.

به گزارش برق نیوز,  دراین کارگاه موضوعات نحوه نظارت کارفرما ، کارشناسان ناظر و ایمنی بر پیمانکاران ، بند های ایمنی در قراردادهای عمومی hse planeپیمانکار و مسئولیت ها در قبال حوادث پیمانکاری توسط دکتر علیزاده تشریح شد.

دفتر آموزش و برنامه ریزی نیروی انسانی شرکت برق منطقه ای زنجان اقدام به برگزاری دوره آموزشی کیفیت زندگی کاری برای مدیران این شرکت کرد.

در این دوره دکتر مرتضی رستمی در مورد مفهوم کیفیت از دیدگاههای روانشناسی وجامعه شناسی ، تبیین و توضیح کیفیت زندگی کاری از منظر نظریه های مختلف جامعه شناسی و ارتباط آن با موفقیت کاری ،رضایت شغلی ،استرس شغلی و…توضیحاتی را ارائه کرد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo