رئیس گروه مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق استان همدان از برگزاری ۱۵۸جلسه آموزشی برای مشترکین برق استان همدان در سال جاری خبر داد. وی افزود: در ۶ سال اخیر میزان مصرف برق استان۲۰ درصد رشد داشته است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo