به گزارش برق نیوز، دفتر نمایندگی سابا به عنوان بازوی اجرایی سازمان بهره وری انرژی در کشور، با همکاری شرکت های برق  منطقه ای، توزیع، سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، 25 سمینار و دوره آموزشی را در نیمه دوم اردیبهشت و نیمه اول خرداد ماه سالجاری در کشور برگزار نمود.

این سمینارها به منظور کاهش پیک بار مصرف در تابستان 95 از طریق آموزش و آگاهسازی مشترکین در بخش های مختلف اداری،تجاری، صنعتی، کشاورزی، خانگی و اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان در 18شهرستان برگزار گردید. از مباحث ارائه شده در این سمینارها می توان به تشریح طرح های تشویقی وزارت نیرو در بخش صنعت و کشاورزی، راهکارهای کاهش مصرف انرژی در تجهیزات صنعتی مانند الکتروموتورها، پمپ ها و کمپرسورها، افزایش راندمان آبیاری و استفاده از پمپ های راندمان بالا در بخش کشاورزی، روش های کاهش مصرف در لوازم خانگی،آشنایی با سیستم های روشنایی، مدیریت بار و ساعات اوج مصرف، راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی و آموزش نرم افزارهای مربوط در بخش ساختمان اشاره نمود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo