شرکت«اشنایدر الکتریک» که یکی از بزرگترین برند های بین المللی متخصص در زمینه مدیریت انرژی و اتوماسیون است روز دوشنبه با حضور معاون اجرایی وادگارد بوشاهین،مدیر کل اشنایدرالکتریک در ایران، مدیرعامل شرکت «جابون» و مدیرعامل شرکت «تابش تابلو»، بزرگترین قرارداد انتقال تکنولوژی در حوزه صنعت برق را به امضا رساندند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo