طی حکمی از سوی مهندس اکبر حسن بگلو مديرعامل شرکت توزيع نيروی برق آذربايجان غربی، حميد مولائی مدیر امور تدارکات شرکت به عنوان عضو کمیته دولت الکترونيک و هوشمندسازی منصوب شد .

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo