موسسه مطالعات جنگ در گزارش جدیدی به وضعیت و تحولات میدانی عراق در فاصله زمانی 21 تا 28 ژوئن پرداخته است. در 23 ژوئن، مهاجمانی ناشناس سه پست انتقال برق فشار قوی در مسیر مرساد، ایران و دیالی در منطقه کباشی در شمال شرق دیالی را منفجر کردند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo