ساخت سد بتونی سیمره با ارتفاع 180 متر و حجم مخزن 2.8 میلیارد مترمکعب و نیروگاه برق‌آبی به ظرفیت 480 مگاوات، هزینه‌ای بالغ بر 1330 میلیارد تومان به همراه داشته و هم اکنون 1.5 میلیارد مترمکعب آب در مخزن این سد موجود است

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo