بزرگ ترین سد برق آبی افغانستان موسوم به «دوستی» روز شنبه با حضور «نارندرا مودی» نخست وزیر هند و «محمد اشرف غنی» رئیس جمهوری افغانستان در هرات واقع در غرب این کشور مورد بهره برداری قرار گرفت.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo