تعداد 22 پروژه پست و خط انتقال و فوق توزيع برق شركت برق منطقه اي خوزستان در مجموع با اعتباري بيش از2374 ميليارد و 700 ميليون ريال در سطح دو استان خوزستان و كهگيلويه و بويراحمد آماده كلنگ زني و بهره برداري است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo