همزمان با دهه مبارك فجر بهره برداري از 16 طرح مهم و زيربناي برق منطقه اي اصفهان در بخش هاي خطوط و پستهاي انتقال و فوق توزيع با اعتباري معادل 126 ميليارد تومان به بهره برداري مي رسد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo