مدير عامل شركت برق منطقه اي خراسان گفت: 6 طرح عمليات اجرايي آن با اعتبار 567 ميليارد ريال آغاز خواهد شد و 9 پروژه نیز با هزينه 947 ميليارد ريال عمليات احداث آن به پايان و به بهره برداري خواهد رسيد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo