معاونت طرحهاي توسعه شركت برق منطقه اي خوزستان گفت: پرژه تعويض هادي خط 230 كيلوولت نيروگاه آبادان – پست برق اصلي آبادان با هادي پرظرفيت به پايان رسيد و مجدداً وارد شبكه برق ناحيه جنوب استان شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo