همایش توسعه نیروگاههای بادی ، با نگاه پایداری شبکه برق با حضور دکتر قاضی زاده ریاست پژوهشگاه نیرو، دکتر قره پتیان معاونت پژوهشی پژوهشگاه نیرو، مهندس همایون حائری مدیر عامل شبکه برق ایران و جمعی از معاونین و مدیران ارشد شرکت مدیریت شبکه برق ایران در محل پژوهشگاه نیرو برگزار شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo