مدير عامل شركت توزيع نيروي برق استان ايلام گفت: پارسال و با هدف اجراي طرح ملي كاهش تلفات، هفت هزار و 717 دستگاه كنتور معيوب برق در سطح اين استان تعويض شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo