شورای اپراتوری قرارداد کار معین پست های برق فشار قوی در واكنش به تبعيد اعضاي اين شورا و فعالان دیگر اين صنف به دورترین نقطه استان محل سكونت خود بیانیه اي صادر كرد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo