طی مراسمی با حضور مدیرعامل ،معاونان و مدیران ارشد شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ بیست و دومین منطقه برق تهران ( نیاوران) افتتاح شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo