مشاور وزير نيرو در امور زنان و خانواده گفت:در سال 84 تنها 6 درصد از مجموعه كاركنان وزارت نيرو را بانوان تشکیل می‌دادند که در حال حاضر اين نسبت به 12 تا 13 درصد رسيده است که این افزايش در وضعيت استخدام و جذب نيرو نشان از همت، ايمان و صداقت بانوان در كار دارد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo