مشاور مدیرعامل توانیر و مجری طرح برق روستایی کشور گفت: 580 روستای کمتر از 20 و بیشتر از 10 خانوار در طرح برق رسانی به روستاها شناسایی شده اند و تا امروز 132 مورد برق رسانی شده اند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo