کمبود شدید برق و در ساعاتی بی برقی طی یک ماه گذشته ساکنان شهر کابل پایتخت افغانستان را کلافه کرده و ادارات و شرکت ها را با مشکل جدی توقف فعالیت ها رو به رو ساخته است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo