تابلوهای کنترل پروسس

مونیتورینگ و کنترل پروسس های صنعتی

این سیستم عمل مونیتورینگ و کنترل اتوماتیک در قسمتهای مختلف خطوط تولید واحدهای صنعتی را با استفاده از کنترلرهای کامپیوتری PC_Based و با PLC انجام می دهد.

ویژگی های سیستم:

نمایش گرافیکی وضعیت خط تولید و مقادیر لحظه ای سیگنالهای مختلف توسط نرم افزار سیستم و تابلوی میمیک دیاگرام

کنترل اتوماتیک و یا دستی اجزای مختلف سیستم

اعلام هشدارهای اتفاق افتاده در سیستم

نمایش نمودار لحظه ای تغییرات سیگنالهای مختلف

امکان تعریف پارامتریک کلیه سیگنالها و هشدارهای سیستم

ذخیره دراز مدت اطلاعات سیستم

ارائه گزارش ها و نمودارهای مختلف از نحوه کارکرد و تغییرات پارامترهای سیستم

امکان استفاده از نرم افزار در شبکه برای مونیتورینگ سیستم توسط چندین کامپیوتر در سیستمهای بزرگ

امکان تبادل اطلاعات با سایر نرم افزارهای مدیریتی در صنایع

قابلیت استفاده در سیستمهای کوچک تا خیلی بزرگ

کاربردها:

توزین و پچینگ مواد اولیه

سیستمهای مونیتورینگ خط تولید

کنترل فرآیندهای مختلف صنعتی

سیستمهای جمع آوری اطلاعات

کنترل ماشین آلات خط تولید

کنترل کیفیت محصول

 

 

منبع خبر: Tabarestan Tablo