تابلو برق بیمارستانی جهت استفاده در ساختمان های اصلی بیمارستان، بخش ها مختلف بیمارستان و اتاق های ایزوله بیمارستان استفاده میگیرد.

 1. سازمان تامین اجتماعی کرج
 2. موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
 3. بیمارستان تخصصی امید تهران
 4. بیمارستان شهر قدس
 5. بیمارستان چمران
 6. بیمارستان برکت
 7. بیمارستان ملارد
 8. بیمارستان تکاب
 9. بیمارستان سقز
 10. بیمارستان 64 تختخوابی آذر شهر
 11. درمانگاه ولیعصر تهران
 12. درمانگاه چابهار – زابل
 13. درمانگاه هشترود
 14. شرکت دلتا دارو
 15. شرکت مهرگان طب رازی
 16. مرکز جامع سلامت لوندویل
 17. شرکت آرایشی بهداشتی اکسیر
 18. پروژه داروسازی مفید نیکان
 19. پروژه داروسازی بیوسان