خودروسازان سراسر جهان هنوز در مورد اینکه آینده سبزتر برای صنعت خودرو چه پیامدهایی خواهد داشت، اتفاق نظر ندارند. در چین، خودروسازان پکن و خودروسازان دولتی از تولید خودروهای برقی حمایت می‌کنند. این در شرایطی است که برق مورد نیاز آنها احتمالا از طریق نیروگاه‌های زغال سوز تامین می‌شود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo