مونیخ، برای این که بتواند 100٪ تقاضای برق شهر را تا سال 2025، از منابع تجدیدپذیر تأمین کند، برنامه‌ریزی کرده است. بر اساس این برنامه، تأمین برق، از طریق ترکیبی از ظرفیت محلی و خرید گواهینامه‌های انرژی تجدیدپذیر خارج از شهر صورت می‌گیرد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo