مدیرتوزیع برق شهرستان اراک از احداث و تامین روشنایی معابر بلوار تازه تاسیس الغدیر به طول 3هزار و420 متر در این شهرستان طی 6 روز کاری خبرداد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo