برنامه‌ریزی‌های نام برده‌شده برای جلوگیری از بروز خاموشی در تابستان در حالی صورت گرفته است که برخی از کشورهای پیشرفته در دنیا بدون نیاز به چنین اقداماتی با تعرفه‌گذاری صحیح مشترکین را به مدیریت مصرف برق هدایت کرده‌اند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo