مهندس رجب زاده مدیر توزیع برق شوط در جلسه کمیته ایمنی ضمن تاکید بر رعایت حریم خطوط برق، ابراز امیدواری نمود با رعایت اصول ایمنی و نظارت مستمر سالی بدون حادثه در پیش رو داشته باشیم.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo