آذربایجان شرقی با توجه به سرمایه گذاری های صورت گرفته و اجرای پروژه های مختلف در آن، به یکی از قطب های تولید برق کشور در سال های آینده تبدیل خواهد شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo