برنامه تلویزیونی فوتبالی نود در برنامه 13 ارديبهشت ماه خود، فرا رسيدن رو صنعت برق را تبريك گفت. برنامه نود در بخش تقویم تاریخ خود، از 10 ارديبهشت ماه به عنوان روز ملی صنعت برق ياد كرد و ضمن نشان دادن پوستر تبریک برق نیوز به حاشیه های برقی فوتبال ایران پرداخت.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo