مشاور امور ایثارگران وزیر نیرو در مراسم تجلیل از ایثارگران شرکت توزیع نیروی برق تبریز، نقش آذربایجان در سازندگی و صنعت را انکار ناپذیر عنوان کرد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo