چکیده: افزايش کارايي نيروگاه‌هاي حرارتي يکي از مباحث مهم در زمينه انرژي است. اين کار باعث کاهش مصرف سوخت‌، کاهش توليد گازهاي آلاينده محيط زيست و کاهش سرعت گرم شدن کره زمين مي‌شود. در حال حاضر نيروگاه‌هاي سوخت فسيلي حدود 293 درصد از برق شبکه سراسري ايران را توليد مي‌کنند.

 رشد منفي متوسط بازده نيروگاه-هاي حرارتي کشور در سال‌هاي گذشته، سرمايه گذاري و مطالعه جهت افزايش بازده آنها را ضروري‌تر مي‌کند. کشور ايران با توجه به موقعيت جغرافيايي مناسبي که از جهت شدت و زاويه تابش نور خورشيد دارد، يکي از بهترين مناطق براي احداث نيروگاه‌هاي خورشيدي است.

در اين مقاله استفاده از انرژي حرارتي خورشيد براي بازتواني واحدهاي نيروگاه شهيد منتظري اصفهان به روش گرمايش آب تغذيه مورد ارزيابي قرار گرفته است. براي اين کار 7 طرح مجزا پيشنهاد شده است. هنگام جايگزين کردن همه گرمکن‌هاي آب تغذيه فشار قوي با کلکتورهاي خورشيدي، بازده‌هاي خالص انرژي و اگزرژي نسبت به سيکل ساده 59 درصد افزايش يافته و به ترتيب به 2135 و 8536 درصد مي‌رسند.

مشاهده ی متن کامل مقاله در لینک زیر:

دانلود مقاله تحليل ترموديناميکي ادغام مزرعه خورشيدي با نيروگاه شهيد منتظري

برق نیوز اقدام انتشار مقالات
علمی کنفرانس های برق مرتبط با صنعت برق نموده است. این مقالات همه از کنفرانس ها و
همایش های معتبر داخلی بوده که در سالیان گذشته به چاپ رسیده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo