معاون بهره برداری شرکت توزیع برق غرب مازندران گفت: اکیپ هایی با خودروهای منقش به نقش «طرح ملی کاهش تلفات، مانور مبارزه با برق های غیر مجاز» پس از استقرار در زون ها، با هماهنگی سرپرستان اموری و ستادی اقدام به جمع آوری انشعابات غیر مجاز می نمایند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo