معاون پژوهشی پژوهشگاه نیرو با بیان اینکه تربیت نیروی متخصص صنعت برق باید بر اساس نیاز جامعه باشد، گفت: برای رسیدن به اهداف توسعه صنعت برق و نیز تربیت نیروی متخصص باید نیازهای جامعه را شناسایی کنیم تا برنامه‌ریزی اصولی صورت گیرد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo