پس از بروز مجدد طوفان در شهرستان های نور و محمودآباد، همکاران امورهای توزیع این شهرستان ها در نخستین ساعات بحران، نسبت به رفع مشکلات ایجاد شده در شبکه های برق منطقه اقدامات اصلاحی و ترمیمی را انجام دادند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo