در دوران پسا تحريم سرمايه‌گذاري خارجي در صنعت برق بايد به صورت FDI انجام شود. تعداد زيادي شركت كوچك وجود دارد و هيچ‌كدام نمي‌توانند به مقياس اقتصادي برسند و در حال اتلاف منابع ملي هستند. اين شركت‌ها عمدتا از طريق دريافت وام‌هاي حمايتي يا منابع ارزي كشوري دچار بيكاري شده‌اند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo