مهندس عظیم بلبل آبادي در مورد ویژه برنامه های ایام ا… دهه مبارک فجر در شركت سهامي برق منطقه اي گيلان گفت:با آذین بندی و تبلیغات محیطی مناسب در سطح شرکت پیشاپیش به استقبال دهه مبارک فجر رفتیم.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo