مریم نامجو مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ برنامه های این دفتر در تابستان سال 1395 را تشریح کرد . این دفتر برنامه های خود را در سه بخش فرهنگ سازی ، همکاری صنایع و همکاری ادارات به طور جدی دنبال می کند .

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo