محمدرضا صحتی به تشریح عملکرد سال گذشته شرکت توزیع نیروی برق یزد پرداخت. وی از اختصاص 230میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل طرحهای کاهش تلفات جدید خبر داد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo